YENİDƏN
..Qısa müddətli də olsa günəş üzərində öz qələbəsini təntənəli şəkildə qeyd edən yağışın dünyanın bütün parfümlərindən qat-qat məftunedici olan qoxusu saçlarıma sinərkən, şəffaf damcıları ömür səhifəmə öz izini həkk edirdi: “Yenidən”..

Continue ReadingYenidən