ÜZR İSTƏYİRƏM
..Bunlar 28 illik ömrümə sığdırdığım səhvlərimin hamısı deyil əlbəttə. Xeyli az hissəsidir. Amma yenə də bu üzrüm burada qalsın. Təkrar - təkrar oxuyum, özümə xatırladım, unutmayım, yaddaşıma həkk edim. Əgər unutsam, həyat xatırlatmaqda gecikməsin. Ki indiyə qədər heç vaxt gecikməyib..

Continue ReadingÜzr istəyirəm