Ətrafda baş verən hər şeyi bir-birilə əlaqələndirməyə çox böyük marağı olan beynim saçlarımın uzanmamasından da bir əlaqə çıxartmışdı. Mən də beynimin bu analizini dəyərləndirdim. Və vaz keçdim..

Continue ReadingVaz keçdim