Ətrafda baş verən hər şeyi bir-birilə əlaqələndirməyə çox böyük marağı olan beynim saçlarımın uzanmamasından da bir əlaqə çıxartmışdı. Mən də beynimin bu analizini dəyərləndirdim. Və vaz keçdim..

Continue ReadingVaz keçdim

Öyrəndikcə dərk edirəm ki, bu həyatda ən böyük yatırımı məhz elə öz beynim üçün etməliyəm. Çünki, həmin yatırımlar olmadan cahillikdən, önyargılardan, əsassız düşüncə qəliblərindən ibarət beynin hökmlərinə məhkum oluruq. Öz adıma belə bir beyni çiyinlərim üzərində daşımaq istəmirəm. Bu, sonsuz qallaktikaların analogiyası olan neyronlarıma etdiyim ən böyük haqsızlıq olar.

Continue ReadingBeynimlə tanışlığımız

ÜZR İSTƏYİRƏM
..Bunlar 28 illik ömrümə sığdırdığım səhvlərimin hamısı deyil əlbəttə. Xeyli az hissəsidir. Amma yenə də bu üzrüm burada qalsın. Təkrar - təkrar oxuyum, özümə xatırladım, unutmayım, yaddaşıma həkk edim. Əgər unutsam, həyat xatırlatmaqda gecikməsin. Ki indiyə qədər heç vaxt gecikməyib..

Continue ReadingÜzr istəyirəm

ŞEİR KİMİ QADIN
O ki bir şairin ən sevimli misralarını bəzəyəcək gözəllikdədir.. Günəş o qədər aşiqdi ki o qadına, sevgisini xatırladacaq izlər buraxır üzündə.. Cənnətdir o.. Bütün yaralara məlhəmdir.. Gözəldir o.. Ulduzlardan, Aydan, Günəşdən daha gözəldir.. Çünki qəlbi gözəldir.. Şeir kimi qadındır o.. Oxuyan, oxuya bilən hər kəs aşiqdir ona..

Continue ReadingŞeir kimi qadın