YENİDƏN
..Qısa müddətli də olsa günəş üzərində öz qələbəsini təntənəli şəkildə qeyd edən yağışın dünyanın bütün parfümlərindən qat-qat məftunedici olan qoxusu saçlarıma sinərkən, şəffaf damcıları ömür səhifəmə öz izini həkk edirdi: “Yenidən”..

Continue ReadingYenidən

QUMDAN QALALAR
Planlar qurmağın dəniz sahilində qumdan qalalar qurmaqdan heç bir fərqi yoxdur. Gün gələr “dənizdə” tufan qopar, dalğaları “sahildə” nə varsa yuyub aparar. Gələcək haqqında heç bir hökmümüzün olmadığını aydın şəkildə göstərər. Məncə, dənizin məqsədi bizi incitmək, yıxmaq deyil. Qurduğumuz qalaların bünövrəsinin zəif olduğunu göstərməkdi. Hətta bəlkə də dəniz bizimlə danışır bu yolla. Bizə yalnış yerdəsən deyir bəlkə də. Daha da güclənməlisən deyir. Həyatını sahil kənarında qumdan qala qurmaqla keçirmə deyir. Yeni üfüqlər kəşf et, daha çox hiss et, daha çox xatirə topla, anı yaşa deyir. Çünki, yalnız bu anımız haqqında hökmümüz var.

Continue ReadingQumdan qalalar

XOŞBAXLIX,.. XOŞBAXLIĞIN...
İllər öncə “Xoşbəxtliyin formulu” adlı məqalə yazmışdım. 20-li yaşlarda, hamı kimi xoşbəxtlik axtarışında idim. O zaman da çətin idi bu haqda yazmaq, indi də. O zamanlar elə bilirdim ki, həyatın məqsədi xoşbəxtliyi axtarıb tapmaqdır. Bu qədər önəmli bir hissin daimi olmaması, yoxluğunda yaranan ehtiyac hissi, yeni axtarışlar - bəzən yorucu, bəzən mənasız, bəzən də sual doğururdu ki, axı niyə? Niyə xoşbəxtlik bu qədər arzulanan, ehtiyac duyulan hiss olmasına baxmayaraq bizi qane etmir? Həyat elə gətirdi ki, xoşbəxtliyin nə olduğuna dair beynimdə müəyyən fikir formalaşdıra bildim. Bununla da, daha yaxşı anladım ki, niyə şair Moşu Göyəzənli xoşbəxtliyə qafiyə tapa bilmirmiş.

Continue ReadingXoşbaxlıx,.. Xoşbaxlığın…

KƏPƏNƏK EFFEKTİ
Şübhəsiz, bir su damlası okeanda nədirsə, insan da sonsuz kainatda odur. Bəlkə də daha azı. Kainatin bu qədər kiçik parçası olmasına baxmayaraq, insanın ətrafındakı hadisələrə kifayət qədər böyük təsiri var. Eynilə kiçik bir kəpənəyin qanad çırpmasının qasırğa yarada bilməsi kimi. İnsan qasırğalara səbəb olmasın gərək. Dağıdıcı, məhvedici olmasın, gözəllikdən, sevgidən, elmdən bəslənsin. Kiçik də olsa, düzgün, düşünülmüş, seçilmiş addımlar atsın. Beləliklə, ətrafında təsəvvürünə belə gətirə bilməyəcəyi qədər sevincə, ümidə, gözəlliklərə vəsilə ola bilər.

Continue ReadingKəpənək effekti